เกี่ยวกับเรา

บริษัทเอ.เอ็น.คอมพิวเตอร์จำกัด ก่อตั้งปี 2548 โดยกลุ่มผู้มีความชำนาญด้าน Server,
Network, PC และ Software เป็นเวลากว่า 10 ปีขึ้น ซึ่งมีความมุ่งหวังเพื่อให้เป็นศูนย์บริการ
ระบบ Information Technology แบบครบวงจร นั่นหมายถึง
ออกแบบและวางระบบ Infra Structure
ออกแบบและวางระบบด้าน Software
ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้าสะดวกสบายและได้รับประโยชน์สูงสุดในการรับบริการ
 
Visit
A.N. Computer : 18 Soi Pattanakran 69
Block 5 Pravet Bangkok 10250
Call
Tel. 0-2721-7978
Fax. 0-2346-4369
Contact
info@ancomputer.co.th
Copyright © 2003
Ancomputer.co.th
All rights reserved.