รับ ปรึกษา วางระบบ
Network Server
รับ ปรึกษา วางระบบ
Software เพื่อให้เข้ากับธุรกิจ
บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์รายปี
ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
" บริการ IT ครบวงจร "
รับติดตั้ง Virtual Machine (Virtual Box)
รับบริการ ติดตั้ง Netware  แก้ปัญหา Netware  ติดตั้ง SCO UNIX  แก้ปัญหา SCO UNIX และระบบปฏิบัติการ
รุ่นเก่าๆ ที่ยังใช้งานงานอยู่ แต่ติดตั้งลงไปใน Hardware รุ่นใหม่ๆ ไม่ได้เมื่อเกิดเวลาเครื่องเสียหรือมีปัญหา ไม่สามารถ
หา Hardware รุ่นเก่าๆ มาติดตั้งได้ เรามีทางเลือกให้ท่าน โดยการใช้ Virtual Machine มาช่วยให้ท่านไม่ต้องกังวล
กับการหา Hardware รุ่นเก่าๆ มาติดตั้งอีกต่อไปโดยบริษัทฯ เราสามารถช่วยท่านได้ในเรื่องนี้ โดยเรารับบริการติดตั้ง
Operating system เก่าๆ ลงไปใน Hardware รุ่นใหม่ๆ ดังนี้
รับ ติดตั้ง แก้ปัญหา Novell Netware 3.12 ลงใน Virtual Machine (Virtual Box)
รับ ติดตั้ง แก้ปัญหา Novell Netware 4.11 ลงใน Virtual Machine (Virtual Box)
รับ ติดตั้ง แก้ปัญหา SCO UNIX 5.0.x ลงใน Virtual Machine (Virtual Box)
รับติดตั้ง Other ลงใน Virtual Machine (Virtual Box)
รับบริการ Upgrade License Operation system รุ่นเก่าๆ เช่น Novell Netware, SCO UNIX 5.0.x
Visit
A.N. Computer : 18 Soi Pattanakran 69
Block 5 Pravet Bangkok 10250
Call
Tel. 0-2721-7978
Fax. 0-2346-4369
Contact
info@ancomputer.co.th
Copyright © 2003
Ancomputer.co.th
All rights reserved.